Cena Badania i Procedura Płatności

Badanie ustalania ojcostwa kosztuje 1650 złotych. W cenie tej zawarte są :

  • Koszty transportu próbek.
  • Koszty zestawu do pobierania materiału DNA
  • Koszty przeprowadzenia analizy molekularnej
  • Koszty kalkulacji statystycznej
  • Koszty przygotowania wyniku razem z dokumentacją objaśniającą.
  • Koszty dostarczenia wyniku do klienta.

Podsumowując, w cenie 1650 złotych zawarte są wszystkie elementy usługi i w trakcie jej trwania nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Jaka jest procedura płatności? Czy należy całość ceny wnieść za jednym razem ?

Nie. By rozpocząć procedurę wystarczy zamówić zestaw, który zostanie dostarczony do Państwa za pobraniem pocztowym 50ciu złotych.

Następnie proszę spokojnie zapoznać się z broszurą i umową dostarczoną w zestawie i pobrać próbki DNA zgodnie z opisaną tam instrukcją.

W ostatnim kroku, wykorzystując kopertę zwrotną, proszę wysłać do nas próbki. Jednocześnie przy pomocy dołączonego dokumentu przelewu dokonać zapłaty 1600 złoty w urzędzie pocztowym lub w banku.