Przebieg Badania

Całość usługi składa się z pięciu etapów, z czego tylko trzy wymagają Państwa udziału. Przygotowując system obsługi, dołożyliśmy wszelkich starań, aby każda faza czynności, w której Państwo uczestniczycie, była jak najbardziej dogodna i dostosowana do indywidualnych potrzeb. Poniżej prezentujemy ich listę.


  1. Zamówienie zestawu
  2. Pobranie i wysłanie próbek
  3. Przyjęcie i kodowanie próbek
  4. Analiza laboratoryjna
  5. Przekazanie rezultatu1. Zamówienie zestawu

Aby pobrać próbki materiału DNA, dostarczamy Państwu specjalistyczny, ale jednocześnie prosty w użyciu zestaw. Oprócz sterylnych elementów do wymazów z błony śluzowej policzka, w zestawie znajdziecie Państwo dodatkowo broszurę testDNA® wyjaśniającą, jak pobrać próbki, a także plomby zabezpieczające, umowę oraz opłaconą kopertę zwrotną. Wszystko to, aby zaoszczędzić Państwa czas i zagwarantować wygodę badania.

Sam zestaw można zamówić poprzez elektroniczny formularz. Więcej.

Koszt zestawu to jedynie 50 PLN płatne za zaliczeniem pocztowym.
Zestaw może być dostarczony również na poste restante

2. Pobranie i wysłanie próbek

Po otrzymaniu zestawu prosimy zapoznać się z instrukcją pobrania próbek i pobrać materiał od dziecka, matki i potencjalnego ojca lub też tylko od dziecka i potencjalnego ojca. Następnie - zgodnie z instrukcją - należy spakować probówki do pudelka, podpisać umowę i wysłać pobrany materiał wraz z podpisaną umową w kopercie zwrotnej.

Jeśli z pewnych przyczyn (np.: fizyczna nieobecność osoby) nie jest możliwe pobranie materiału naszym zestawem, przyjmiemy do analizy m.in.: używaną szczoteczkę do zębów, smoczek, zużytą chusteczkę do nosa, gumę do żucia i inne materiały z listy. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie niestandardowego nośnika DNA zwiększa cenę badania jak również - prawdopodobieństwo konieczności jego powtórzenia. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na wybranie tego rozwiązania to prosimy wcześniej skontaktować się z naszymi konsultantami naukowymi pod numerem: 0 801 512 514, którzy wyjaśnią najważniejsze aspekty prawne i naukowe.

3. Przyjęcie i kodowanie próbek

Państwa próbki zostaną otwarte dopiero w laboratorium. Natychmiast po otrzymaniu próbek są one kodowane i zabezpieczane, a każdej z nich przyporządkowany jest numer laboratoryjny. Informacja o tym, do kogo faktycznie dana próbka należy, przechowywana jest na osobnym, zabezpieczonym trzystopniowym hasłem serwerze, który jest całkowicie odcięty od internetu. Dzięki temu Państwa dane są całkowicie bezpieczne i nikt nigdy nie uzyska do nich dostępu poza osobą zamawiającą.

4. Analiza laboratoryjna

Ekstrakcja DNA

Po odpowiednim oznaczeniu próbek są one przekazywane do laboratorium, gdzie rozpoczyna się ich właściwa analiza. Pierwszym krokiem jest ekstrakcja (wydzielanie) DNA z materiału dostarczonego do laboratorium. W sterylnych warunkach próbka jest poddawana działaniu odczynników, które rozpuszczają błony komórkowe i uwalniają DNA. Następnie wykorzystując specjalne filtry, wirówki i odczynniki jest ono oddzielane od pozostałych elementów komórki, które unoszą się w preparacie. Pod koniec całego procesu otrzymujemy na specjalnej membranie czyste DNA, gotowe do dalszego etapu.

Amplifikacja DNA

Aby móc analizować precyzyjnie poszczególne fragmenty DNA laboratorium musi posiadać ich dużą ilość. Jest to niezbędne, aby na dalszym etapie, skomputeryzowane urządzenia laboratoryjne mogły swobodnie odczytać dane z fragmentów DNA. W celu dokonania amplifikacji (namnożenia) DNA wykorzystywana jest reakcja PCR (Polymerase Chain Reaction- Łańcuchowa Reakcja Polimerazy) zwana też kolokwialnie, molekularną kopiarką. Wykorzystując unikalne właściwości enzymu polimerazy, w ciągu 30 minut można zwiększyć ilość analizowanych odcinków DNA nawet do biliona kopii. Należy tu podkreślić, że laboratorium analizuje i powiela tylko nie kodujące odcinki DNA. Fragmenty DNA, które faktycznie odpowiadają za Państwa biologiczne cechy nigdy nie są poddawane obróbce laboratoryjnej.

Sekwencjonowanie DNA

Na tym etapie przygotowana próbka jest wkładana do sekwenatora automatycznego. Jest to urządzenie, które analizuje charakterystyki poprzednio zamplifikowanego (namnożonego) DNA. Wykorzystuje on zjawisko elektroforezy i fakt, że łańcuchy DNA są naładowane ujemnie. Przy pomocy lasera, sekwenator odczytuje analizowane DNA i przesyła następnie te dane do komputera, gdzie poddawane są dalszej obróbce.

Analiza statystyczna wyników

Zarówno sekwenator, jak i komputery do zarządzania procesem laboratoryjnym i sprzęt do analizy statystycznej znajdują się w strzeżonej wewnętrznej sieci. Dane poddawane są trzystopniowej obróbce. Najpierw sygnał z sekwenatora jest rozdzielany na poszczególne próbki i przygotowywany do wprowadzenia do programu statystycznego (szczegółowy opis programu). Następnie program statystyczny - wykorzystujący ulepszony algorytm Charlesa H. Brennera - dokonuje analizy prawdopodobieństwa. Ostatnim etapem jest weryfikacja i podsumowanie wyników dokonywana przez Dr chemii molekularnej Michael'a Jung'a.

5. Przekazanie rezultatu

Po dwukrotnej weryfikacji wyniku, rezultat zostaje Państwu przekazany. Wybór formy przekazu zależy od preferencji klienta. Zgodnie z życzeniem wynik można uzyskać:

  • Telefonicznie (po podaniu zastrzeżonego hasła)
  • Poczta elektroniczną (połączeniem kodowanym SSL)
  • Listem poleconym

Wynik nie ogranicza się tylko do podania prawdopodobieństwa ojcostwa, ale również w przystępny sposób tłumaczy rezultat badania.